Navigation

PD Dr. Daniel F. Gilbert, Dipl. Biol.

Portrait photo of Daniel Gilbert
 • Tätigkeit: Group Leader
 • Organisation: Medical Biotechnology
 • Abteilung: High-throughput Biology & Rapid Prototyping
 • Telefonnummer: +46 9131 85-23286, -69655
 • Faxnummer: +49 9131 85-23002
 • E-Mail: daniel.gilbert@fau.de
 • Adresse:
  Ulrich-Schalk-Str. 3
  91056 Erlangen
  Germany
  Raum 00.112

PD Dr. rer. nat. habil. Daniel F. Gilbert, Dipl. Biol